Bàu ngư Hàn Quốc

159,000 /1con

LƯỚI BIỂN – Hải Sản Tây Ninh

ĐẶT BÀN: 0939.39.3443 – 0971.62.5757 

Bàu ngư Hàn Quốc

159,000 /1con