Ngao 2 còi

400,000 /1kg

LƯỚI BIỂN – Hải Sản Tây Ninh

ĐẶT BÀN: 0939.39.3443 – 0971.62.5757 

Ngao 2 còi

400,000 /1kg